กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มาที่สุด
Update: 2019-11-18 03:57:21 ชม:(108)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ "จิตอาสา ประชารัฐ กำจัดขยะจากกระทง"


 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การทำความสะอาดเก็บกระทง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายใต้โครงการ
“จิตอาสา ประชารัฐ กำจัดขยะจากกระทง” โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการส่วน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมโครงการ ณ บริเวณประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

      โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับข้าราชการตำรวจ หน่วยงานราชการภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน นักเรียนและนักศึกษาจิตอาสา ในการบูรณาการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับทัศนียภาพและระบบนิเวศในลำน้ำปิงให้มีความสะอาดและสวยงาม ก่อนที่จะเริ่มดำเนินกิจกรรมในเวลา 10.00 น.  

      ซึ่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่ผ่านมา บริเวณประตูระบายน้ำมีจำนวนกระทงที่ลอยมาติดประมาณ 30 ตัน ถือว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยเป็นวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติ 90-95% อีกทั้งขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอื่นๆ ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้สนับสนุนเครื่องจักรกล เครื่องมือ เรือกำจัดวัชพืช รถบรรทุกเทท้าย รถแบคโฮและอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน นี้

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-11-18
โดย: kamonrat

 

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6714

ออกแบบพัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by irrigation_1@hotmail.com