รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น.
Update: 2019-11-25 04:20:24 ชม:(23)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมการประชุมวางแผนการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งโครงการส่งเสริมการผลิตหัวมันฝรั่งปลอดโรคในพื้นที่ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 ครั้งที่ 1/2563


 

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. นายธนิต จ่าภา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมการประชุมวางแผนการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง และ โครงการส่งเสริมการผลิตหัวมันฝรั่งปลอดโรคในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ตามที่กรมวิชาการเกษตร ได้เห็นชอบให้ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวนและหน่วยงานเครือข่าย ดำเนินโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โครงการส่งเสริมการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งปลอดโรคพื้นที่ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 โดยดำเนินงานบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงเพื่อวางแผนการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งของกรมวิชาการเกษตรเพื่อลดการนำเข้า โดยมีนายสมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานการประชุม นางสาวอรทัย วงค์เมธา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุมและสรุปผลการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมการผลิตหัวมันฝรั่งปลอดโรคในพื้นที่ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-11-25
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com