กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มาที่สุด
Update: 2019-11-25 04:20:24 ชม:(77)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมการประชุมวางแผนการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งโครงการส่งเสริมการผลิตหัวมันฝรั่งปลอดโรคในพื้นที่ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 ครั้งที่ 1/2563


 

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. นายธนิต จ่าภา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมการประชุมวางแผนการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง และ โครงการส่งเสริมการผลิตหัวมันฝรั่งปลอดโรคในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ตามที่กรมวิชาการเกษตร ได้เห็นชอบให้ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวนและหน่วยงานเครือข่าย ดำเนินโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โครงการส่งเสริมการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งปลอดโรคพื้นที่ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 โดยดำเนินงานบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงเพื่อวางแผนการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งของกรมวิชาการเกษตรเพื่อลดการนำเข้า โดยมีนายสมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานการประชุม นางสาวอรทัย วงค์เมธา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุมและสรุปผลการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมการผลิตหัวมันฝรั่งปลอดโรคในพื้นที่ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-11-25
โดย: kamonrat

 

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6714

ออกแบบพัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by irrigation_1@hotmail.com