กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มาที่สุด
Update: 2019-11-25 04:23:38 ชม:(75)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี)


 

 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลการศึกษาและพัฒนาโครงการจำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่ 1.) ผลการศึกษาแนวเส้นทาง สถานี และรูปแบบโครงการ นำเสนอโดย นายกันต์ณธีร์ เนติโรจนชัยชาญ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ และ 2.) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการฯ และการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ดร.รัฐกรณ์ ว่องพิพัฒนานนท์ ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำเสนอ ทั้งนี้ได้มีการอภิปราย รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบให้ตรงกับความต้องการของประชาชนต่อไป  

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-11-25
โดย: kamonrat

 

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6714

ออกแบบพัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by irrigation_1@hotmail.com