รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น.
Update: 2019-11-27 03:51:13 ชม:(22)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2562 -2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


 

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักงานชลประทานที่ 1 นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ และ นายสุภรณ์วัฒน์ สุภการ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2562 -2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติงานราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ  ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-11-27
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com