รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น.
Update: 2019-11-27 03:57:57 ชม:(39)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมปฐมนิเทศ งานสำรวจ ออกแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอจอมทอง และอำเภอฮอด จำนวน 3 โครงการ


 

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศ งานสำรวจ ออกแบบ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอจอมทอง และอำเภอฮอด จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1). อ่างเก็บน้ำแม่ปอน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2). อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และ 3). อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยกรมชลประทาน พร้อมด้วย กิจการร่วมค้า ดับเบิ้ลยู เอฟ โอ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท วิศวชาญ 2002 จำกัด  บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด และบริษัท องศา คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินงานสำรวจ ออกแบบ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินงานโครงการ โดยนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม และนายพิเชษฐ รัตนปราสารทกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ) สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ผู้แทนกรมชลประทาน เป็นผู้กล่าวรายงาน 

ทั้งนี้ กรมชลประทาน มุ่งหวังให้โครงการทั้ง 3 โครงการเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตร เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เป็นแหล่งแพร่และเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด โดยมีระบบส่งน้ำผ่านท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิมให้กับพื้นที่เพาะปลูกด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ อีกทั้งยังช่วยบรรเทาอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลาก ยกฐานะความเป็นอยู่ให้กับประชาชน และเพิ่มคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งตรงตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกรมชลประทาน ในด้านการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในอนาคต โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ และการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติจากน้ำ

ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-11-27
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com