กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มาที่สุด
Update: 2020-02-12 04:00:46 ชม:(82)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในประเด็น “การขาดแคลนน้ำ”


 

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในประเด็น “การขาดแคลนน้ำ”  ณ ห้องผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ชั้น 2 สำนักงานชลประทานที่ 1 เนื่องจากขณะนี้ ประเทศไทยได้เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูแล้งปี 2563 ประเด็นการบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำปิง (จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน) จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ทั้งเรื่องการบริหารจัดการน้ำและการส่งน้ำของสำนักงานชลประทานที่ 1 ให้ทุกพื้นที่ได้รับน้ำที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อนำไปประกอบการผลิตสารคดีของกระบวนวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง อีกทั้งตรงกับวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชาของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดองค์กรวิทยุกระจายเสียง อุปกรณ์และเทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง การฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงในหน้าที่ผู้ผลิตผู้กำกับ ผู้เขียนบท ผู้ประกาศและผู้แสดง โดยผู้สอนได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาผลิตสารคดีภายใต้หัวข้อที่สนใจ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2020-2-12
โดย: kamonrat

 

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6714

ออกแบบพัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by irrigation_1@hotmail.com