กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มาที่สุด
Update: 2020-02-12 04:15:29 ชม:(83)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย


 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมแผนการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล  ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ในการจัดทำและศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอแผนและแนวทางการปฏิบัติการบริหารและจัดการโครงการอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล รวมถึงแผนปฏิบัติการความปลอดภัยเขื่อน การเฝ้าระวัง และการเตือนภัยเกี่ยวกับตัวเขื่อน ในการนี้มีนายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการฯในครั้งนี้ด้วย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2020-2-12
โดย: kamonrat

 

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6714

ออกแบบพัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by irrigation_1@hotmail.com