สถานการณ์น้ำ (วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 180.676 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 68.18% เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 113.496 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 43.15% แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 1.30 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.13 ม.(ภาวะปกติ) ที่สถานี P.103 (สะพานวงแหวนรอบ 3) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณ 10.3 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 0.97 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 1.30 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ -0.90 ม.(ภาวะปกติ)
Update: ชม:()ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้ 
วันที่ปรากฏเหตุการณ์:
โดย:

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com