สถานการณ์น้ำ (วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 47.43 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 17.90 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 33.37 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 12.69 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ n/a ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.29 ม.(ภาวะปกติ) ที่สถานี สะพานวงแหวนรอบ 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 11.10 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 0.99 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 2.60 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ -0.82 ม.(ภาวะปกติ)
Update: ชม:()ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้ 
วันที่ปรากฏเหตุการณ์:
โดย:

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com