สถานการณ์น้ำ (วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 06.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 117.297 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 44.26 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 43.344 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 16.48 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1(สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 57.30 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.60 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 43.30 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 0.30 ม.(ภาวะวิปกติ)
Update: 2012-09-10 09:42:31 ชม:(151)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สภาวะอากาศ (วันที่ 7 กันยายน 2555)


 
รายละเอียด คลิกที่นี่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2012-9-7
โดย: shabu

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com