Update: 2016-10-11 11:04:38 ชม:(500)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติราชการ ภารกิจตามนโยบายด้านการแก้ปัญหาภัยแล้ง/มาตรการช่วยเหลือ สำนักงานชลประทานที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2559


 

ดาวน์โหลด<<<คลิ๊ก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2016-10-11
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com