Update: 2017-01-06 08:13:08 ชม:(514)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติราชการ ภารกิจตามนโยบาย มาตรการช่วยเหลือ สำนักงานชลประทานที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม 2559


 
ดาวน์โหลดหนังสือที่นี้>>>คลิ๊ก http://irrigation.rid.go.th/rid1/webrid1/information1/infor_1259.pdf
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-1-6
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com