Update: 2017-04-07 07:59:28 ชม:(139)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดแผนงานและงบประมาณ ด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 ครั้งที่ 11/2559


 
วันที่ 7 เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐8.3๐ น. นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม พร้อมข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 ครั้งที่ 11/2559 ผ่าน VDO Conference โดยมีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ชั้น ๑ สำนักงานชลประทานที่ ๑
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-4-7
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com