Update: 2017-04-11 08:38:36 ชม:(122)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมการขออนุญาตที่ราชพัสดุในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 1


 
วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานการประชุมเรื่องการขออนุญาตที่ราชพัสดุในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 1 โดยมีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ นิติกรประจำสำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมกันพิจารณาการขออนุญาตที่ราชพัสดุในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 1 ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานชลประทานที่ 1
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-4-11
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com