Update: 2017-04-18 08:34:21 ชม:(124)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง


 
วันที่ 15 เมษายน 2560 นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สื่อมวลชนทุกแขนง ตัวแทนประชาชนจาก ๒๕ อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมขบวนในพิธีสระเกล้าดำหัว นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และภริยา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่เมือง ทั้งนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาไว้ และอวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-4-18
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com