Update: 2017-04-20 08:05:21 ชม:(132)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรดน้ำดำหัวท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ประเพณีปี๋ใหม่เมือง)


 
วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 13.45 น. นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพร นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ประเพณีปี๋ใหม่เมือง) ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-4-20
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com