Update: 2017-05-01 07:02:06 ชม:(190)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดพิธีสระเกล้าดำหัว ท่านอธิบดีกรมชลประทาน เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง แบบล้านนา


 
วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 17.09 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ นำทีมผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยประจำปี 2560 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยมีขบวนแห่เครื่องคารวะดำหัวและของบริวารจากโครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 สำนักในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ และขอขมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกินผู้บังคับบัญชา และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-5-1
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com