Update: 2017-05-18 02:18:54 ชม:(88)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมหารือกับผู้ว่าราชการเชียงใหม่ แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคูเมือง


 
วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา 16.00 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ พร้อมด้วยนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ข้าราชการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าพบนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอคำปรึกษาและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคูเมืองเชียงใหม่ โดยระยะสั้นได้ดำเนินการเร่งระบายน้ำเสียออก และค่อยๆ ลดระดับน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกับโครงสร้างของโบราณสถาน พร้อมเติมน้ำดีจากคลองซอย 18 ซ้าย ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงเข้ามาทดแทน รวมทั้งติดตั้งกังหันน้ำชัยพัฒนาเพื่อบำบัดน้ำเสียครั้งนี้ด้วย ในระยะยาวจะดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับจังหวัด เทศบาล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดูแลรักษาสภาพน้ำในคูเมืองอย่างต่อเนื่องและไม่ให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียต่อไป
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-5-18
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com