Update: 2017-07-17 07:41:54 ชม:(63)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ


 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน ภายใต้โครงการปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 4 (ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ) พร้อมด้วยข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว โดยมีพิธีมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 57 คน ณ สวนหกศูนย์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-7-17
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com