Update: 2017-07-17 07:45:13 ชม:(75)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่


 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ชัยเจริญชาติ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์และการเผาดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-7-17
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com