Update: 2017-08-04 06:31:18 ชม:(82)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ผ่านระบบ VDO conference


 
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ในช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดอยุธยา สกลนคร และอุดรธานี พร้อมทั้งเตรียมรับมือและเฝ้าระวังเหตุการณ์ โดยกำชับให้ติดตามผลกระทบจากการระบายน้ำในพื้นที่ดังกล่าวด้วย ผ่านระบบ VDO conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ: Smart Water Operation Center (SWOC) กรมชลประทาน สามเสน โดยมี นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ชั้น ๑ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-8-4
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com