Update: 2017-08-10 02:29:43 ชม:(59)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมและต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินการพัฒนาคุณภาพ


 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมและต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี 2561 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี 2561 โดยนายจารึก วัฒนโกสัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) ทำหน้าที่ประธาน ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและสอบถามข้อมูลจากกลุ่มผู้ใช้น้ำ และร่วมดูงานภาคสนาม ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-8-10
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com