Update: 2017-08-10 02:33:35 ชม:(82)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ผ่าน Web Conference เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 11/2560


 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ผ่าน Web Conference เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 11/2560 วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่าน Web Conference โดยเชื่อมสัญญาณจากห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ร่วมกับคณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จำนวน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-8-10
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com