Update: 2017-08-10 02:36:05 ชม:(61)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารข้อมูลข่าวสารและคณะทำงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานชลประทานที่ 1 ครั้งที่ 1/2560


 
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน ที่ 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารและคณะทำงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานชลประทานที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 ในการประชุมมีมติให้ทุกโครงการ/ศูนย์ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ และทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกตามนโยบายรัฐบาล ในการนี้ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-8-10
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com