Update: 2017-08-10 05:29:16 ชม:(75)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมกับสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 เพื่อขอใช้พื้นที่กรมชลประทาน สำหรับก่อสร้างทางลอดต่างระดับ


 
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานการประชุมขอใช้พื้นที่กรมชลประทาน สำหรับก่อสร้างทางลอดต่างระดับ โดยนายอภิชัย ธีระรังสิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 พร้อมคณะ ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการขอใช้พื้นที่กรมชลประทาน ในการก่อสร้างทางลอดต่างระดับบนพื้นที่รับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง โดยเริ่มจาก กม.59+423.000 ถึง กม.60+302.000 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานด้วย ในการนี้ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง นิติกรประจำสำนัก และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-8-10
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com