Update: 2017-10-12 06:57:29 ชม:(48)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ในอำเภอจอมทอง แม่วาง และดอยหล่อ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแม่กลาง หลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง


 
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.15 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 สั่งการให้โครงการชลประทานเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ในอำเภอจอมทอง แม่วาง และดอยหล่อ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแม่กลาง ซึ่งไหลลงมาเป็นจำนวนมากจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งสถานการณ์โดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกในพื้นที่ ในการนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เพิ่มการระบายน้ำที่ประตูน้ำแม่สอยเพื่อลงเขื่อนภูมิพลให้มากขึ้น พร้อมทั้ง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-10-12
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com