Update: 2017-12-06 06:01:54 ชม:(344)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”


 
วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอัธยา อรรณพเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00น. ณ ลานข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ซึ่งได้บูรณาการการทำงานจากหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม ในด้านการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม มีความต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืน ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ สำนักงานชลประทานที่ 1 และหน่วยงานในสังกัด ได้สนับสนุนกำลังพลจำนวน 150 ราย พร้อมด้วยเครื่องจักร เครื่องมือ ประกอบด้วย รถแบคโฮ 1 คัน รถดั๊ม 4 คัน รถน้ำ 3 คัน และอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-6
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com