Update: 2017-12-07 02:18:46 ชม:(154)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรม “โครงการคลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม”


 
วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธนิต จ่าภา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการคลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2561” และร่วมฟังเวทีเสวนา หัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า ร่วมกันรักษาลำน้ำคาว” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน ผู้นำชุมชน โดยมีนายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญของลำน้ำคาวที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยริมสองฟากฝั่งลำน้ำแม่คาว และเพื่อให้ลำน้ำสายนี้ได้มีคุณค่าเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ ณ ลานอเนกประสงค์ริมฝั่งลำน้ำแม่คาว บ้านศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-7
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com