Update: 2017-12-07 05:32:10 ชม:(275)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมโครงการจิตอาสา “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน”


 
วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 91 รูป เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล -อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ เป็นประธานในพีธี ณ บริเวณ โถงหน้ามุขอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และในเวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” ณ ลานข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการเปิดกิจกรรม และนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อถวายเป็นราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งได้บูรณาการการทำงานจากหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และจิตอาสา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม ในด้านการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมมีความต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืน โดยภายในงานได้แบ่งกิจกรรมเป็น 6 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมทำความสะอาดถนนบนทางเท้าและตัดแต่งกิ่งไม้ 2. กิจกรรมขุดลอกคูเมือง 3. กิจกรรมทำเครื่องหมายจราจรและทาสีขอบทางบริเวณโดยรอบคูเมือง 4. กิจกรรมดูดลอกท่อระบายน้ำ 5. กิจกรรมขุดลอกลำเหมืองกลางและดูดลอกท่อแหล่งรวมน้ำเสียในคลองแม่ข่า และ 6. การพัฒนาและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในคลองแม่ข่า บริเวณชุมชน เอื้ออาทรป่าตัน ในการนี้ สำนักงานชลประทานที่ 1 และหน่วยงานในสังกัด ได้สนับสนุนกำลังพลจำนวน 150 ราย พร้อมด้วยเครื่องจักร เครื่องมือ ประกอบด้วยรถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน รถดั๊ม จำนวน 4 คัน รถบริการ จำนวน 1 คัน รถขนส่งเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คัน รถขนย้ายเครื่องจักร จำนวน 1 คัน และอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณโดยรอบคูเมือง (ด้านนอก) จุด A7 : โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม – วัดโลกโมฬี และปั๊มปตท.
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-7
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com