Update: 2017-12-22 10:50:53 ชม:(620)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
ป้ายไวนิลกิจกรรมส่งความสุข 2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 
ดาวน์โหลด https://drive.google.com/drive/folders/1b9X7fkEUE9Xsfk7R06MjFlQrV2Vjyvud
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-22
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com