Update: 2018-01-11 04:54:04 ชม:(238)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะฯ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ


 
วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 15.30 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 9 – 12 มกราคม 2561 ในเขตจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ได้แก่ 1) โครงการอ่างเก็บน้ำป่าตึงงาม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 2) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วย อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน และ 3) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทก อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทก อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่และการใช้ประโยชน์ของโครงการฯ และพูดคุยกับราษฎรในพื้นที่ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทก อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-1-11
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com