Update: 2018-01-11 08:05:17 ชม:(275)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)โครงการสำรวจออกแบบถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


 
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชัชชัย เพชรอักษร หัวหน้าฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ ๑ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจออกแบบถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อชี้แจงความเป็นมาของโครงการ รายละเอียดของโครงการ ลักษณะของโครงการ แนวทางการดำเนินงานศึกษา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ให้ได้ทราบถึงข้อมูลการดำเนินโครงการที่ถูกต้อง โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ หอประชุมอำเภอแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-1-11
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com