Update: 2018-01-30 03:11:44 ชม:(359)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
กรมชลประทาน รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี


 
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 16.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารสิริสวัสดิธร” จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปตัดริบบิ้นเปิด “อาคารสิริพัฒนากร” และทรงปลูกต้นระฆังเงิน จำนวน 1 ต้น ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2561 ในการนี้ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 คณะผู้บริหารกรมชลประทาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 เฝ้ารับเสด็จ
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-1-30
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com