Update: 2018-02-27 02:25:58 ชม:(253)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมต้อนรับ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่


 
วันพฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ณ พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด บ้านทับเดื่อ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้แผนการดำเนินงานแล้วเสร็จภายในปี 2564 ตามที่สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มอบหมายให้กรมชลประทาน เร่งรัดโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อสร้างความมั่นคงในเรื่องน้ำ แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ บรรเทาอุทกภัยและคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำปิงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยจะมีการขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำ 2 ช่วง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่งัดฯ จนถึง อ่างเก็บน้ำแม่กวงฯ ระยะทางรวม 22.975 กม. ปัจจุบันสามารถขุดได้ระยะทาง 4,713 เมตร และช่วงที่ 2 ช่วงลำน้ำแม่แตง จนถึง อ่างเก็บน้ำแม่งัดฯ ระยะทางรวม 25.624 กม ปัจจุบันสามารถขุดได้ระยะทาง 647 เมตร เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีการเจาะอุโมงค์ส่งน้ำที่ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทย โดยสามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้เฉลี่ยปีละประมาณ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศ ในการนี้ นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปในหัวข้อแก้มลิงเก็บกักน้ำโครงการแม่แตงฯ (Water Bank)
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-2-27
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com