Update: 2018-03-14 08:20:03 ชม:(298)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมการวางแผนกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเชียงใหม่


 
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วยนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ผู้แทนหน่วยงานราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และรักษาราชการ ผู้บัญชาการ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ ในการประชุมวางแผนกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาคลองแม่ข่า โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 27 มีนาคม 2561 รวม 7 วัน แบ่งเป็น 6 ช่วง ได้แก่ 1) สะพานถนนสุขเกษมซอย 1 – ประตูน้ำหลัง รพ.ลานนา 2) ประตูน้ำหลัง รพ.ลานนา – ประตูน้ำ รพ.เซนต์ปีเตอร์ 3) ประตูน้ำ รพ.เซนต์ปีเตอร์ – สะพานพัฒนาช้างเผือก ซอย 1 4) สะพานพัฒนาช้างเผือก ซอย 1 – สะพานหมื่นด้ามพร้าคต 5) คลองแม่ข่าส่วนแยกลำเหมืองทาง – ถนนอัษฎาธร 6) สะพานหมื่นด้ามพร้าคต – ถนนรัตนโกสินทร์ ซึ่งภายในกิจกรรมจะมีการกำจัดวัชพืชริมคลอง ริมตลิ่ง กำจัดขยะในลำน้ำ รวมถึงการทาสีสะพานข้ามคลองแม่ข่า โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่บูรณาการร่วมกัน และจิตอาสากว่า 1,000 คน เพื่อเป็นการฟื้นฟู รักษาลำน้ำคูคลองให้สะอาด ป้องกันน้ำเน่าเสีย และสร้างจิตสำนึกให้กับชาวเชียงใหม่ในการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ ในการนี้สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ และหน่วยงานในสังกัดได้สนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ และกำลังพลในการทำกิจกรรมดังกล่าว
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-3-14
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com