Update: 2018-03-29 07:27:35 ชม:(154)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นำทีมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ปลูกป่า เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติฝนหลวงฯ


 
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายฐณธรณ์ ก่ออิฐ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ ในกิจกรรม “ปลูกป่าร่วมกัน” ภายใต้ชื่อโครงการ “ปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง” ในการสืบสาน “ศาสตร์พระราชา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและสร้างความชื้นเพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ สร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะรักษาระบบนิเวศป่าไม้สิ่งแวดล้อม และเอื้อประโยชน์ต่อพื้นที่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชาชนในพื้นที่ และอาสาสมัครฝนหลวง ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 300 ต้น ณ พื้นที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-3-29
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com