Update: 2018-04-04 08:02:49 ชม:(124)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นำทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรม "พัฒนาคลองแม่ข่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "


 
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นำทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรม "พัฒนาคลองแม่ข่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี " ในการลงพื้นที่ กำจัดผักตบชวาและเศษวัชพืช เศษขยะในลำน้ำคูคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และฟื้นฟูลำน้ำคูคลองให้สะอาด สวยงาม ป้องกันน้ำเน่าเสีย บริเวณบ้านเอื้ออาทรป่าตัน ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมบูรณาการกับมณฑลทหารบกที่ 33 หน่วยงานในพื้นที่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเหล่าจิตอาสาบ้านป่าตัน จำนวนกว่า 500 คน ในการดำเนินกิจกรรม "พัฒนาคลองแม่ข่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี " ภายใต้โครงการ จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในการนี้ สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลและยานพาหนะ อาทิ รถบรรทุกเทท้ายจำนวน 3 คัน รถบรรทุกน้ำความจุ 6,000 ลิตร 1 คัน รถบรรทุกความจุ 1 ตันสำหรับบริการ จำนวน 1 คัน และรถตักหน้าขุดหลังล้อยาง จำนวน 1 คัน ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-4-4
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com