Update: 2018-04-09 08:30:11 ชม:(166)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน


 
วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม Video Conference การติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม ซึ่งถ่ายทอดจากห้องประชุม SWOC ชั้น ๓ อาคาร ๙๙ ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู มายังศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ ๑ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-4-9
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com