Update: 2018-04-10 07:40:36 ชม:(231)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


 
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ นายชยุต สมัครวงศ์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นโดยกองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล.ท.วิจักข์ฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีประเด็นต่างๆ อาทิ ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปัญหาคลองแม่ข่า ปัญหาการจัดระเบียบไนท์บาซาร์ และปัญหาการสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ และตัวแทนเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ร่วมพูดคุยนำเสนอข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเรียกร้องเพื่อหาทางออกร่วมกัน ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-4-10
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com