Update: 2018-05-03 07:15:41 ชม:(232)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ และการบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 1/2561 ผ่านระบบ Vdo Conference


 
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม ๒๕๖1 เวลา 09.00 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 1/2561 ผ่านระบบ Vdo Conference รับสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน สามเสน โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูกและอุปสรรคในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา(1 พฤศจิกายน 2560 – 30 เมษายน 2561) พร้อมทั้งการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและการจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูกฤดูฝนปี 2561 (1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2561) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ข้อแนะนำสำหรับการซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารชลประทาน ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ในขณะเดียวกัน ควรสร้างการรับรู้หรือระบบการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มความระมัดระวังและเตรียมความพร้อมรับมือการสถานการณ์น้ำหลากในปีนี้
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-5-3
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com