Update: 2018-05-04 03:11:50 ชม:(106)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า และการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ ศาลอุทธรณ์ภาค 5


 
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม ๒๕๖1 เวลา 09.30 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 มอบหมายให้ นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า และการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ ศาลอุทธรณ์ภาค 5 โดยมีพลตรี สาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับทราบแผนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าและปัญหาการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการฯ ให้สามารถแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์และเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-5-4
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com