Update: 2018-05-17 07:36:25 ชม:(121)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ต้อนรับนักเรียนและครูผู้ดูแลจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ใน “โครงการศึกษาดูงานการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ(ช่วงแม่แตง-แม่งัด)”โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร


 
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ต้อนรับคณะนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูผู้ดูแลจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 40 คน ในโครงการศึกษาดูงานการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ(ช่วงแม่แตง-แม่งัด) โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านวิศวกรรมชลประทาน เทคนิคการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ และข้อมูลโดยตรง สามารถเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป ในการนี้นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย ณ พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ (ช่วงแม่แตง-แม่งัด) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-5-17
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com