Update: 2018-05-25 05:08:50 ชม:(195)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นำทีมเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรมตรวจความพร้อมของหน่วยงานในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


 
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นำทีมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรมตรวจความพร้อมของหน่วยงานในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล.ต.กรีพล อุทิตสาร ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ ๑๕/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.) เป็นประธานกิจกรรม ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 33 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กรมชลประทาน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการนี้สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้จัดเตรียมกำลังพลกว่า 100 คน รวมทั้งเครื่องผลักดันน้ำ เครื่องสูบน้ำ เพื่อเข้าตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ สำหรับเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ได้ทันเหตุการณ์ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-5-25
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com