Update: 2018-05-30 08:37:41 ชม:(131)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


 
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายถนอมศักดิ์ แก้วดุลพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งจะมีกำหนดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-5-30
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com