Update: 2018-06-06 03:41:18 ชม:(58)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำ โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย


 
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายธนิต จ่าภา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 นายเชษฐพงศ์ นันทิทรรภ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำ โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย โดยมีนายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมกันหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำ และแก้ไขปัญหาการจับสัตว์น้ำบริเวณโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-6-6
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com