Update: 2018-06-13 02:49:12 ชม:(73)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดพิธีรับสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”


 
วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน ๒๕๖1 เวลา 11.00 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานเปิดพิธีรับสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประกอบด้วย หมวกและผ้าพันคอพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขาของจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อร่วมกิจกรรมทำความดีอย่างต่อเนื่องต่อไป ในการนี้ มีผู้อำนวยการโครงการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-6-13
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com