Update: 2018-07-04 07:22:34 ชม:(148)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในการประชุมติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


 
วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ร่วมประชุมและต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานการประชุมติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะอนุกรรมการ เพื่อรับฟังความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้แล้วเสร็จตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการ ในส่วนของกรมชลประทาน ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีทั้งหมด 4 โครงการ ประกอบด้วยโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปอน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนที่เชื่อมระหว่างตำบลในอำเภออมก๋อย และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำสบโขง ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริให้สร้างสะพานเพื่อใช้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มายังศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง อีกทั้งเพื่อให้ราษฎรบริเวณใกล้เคียงสามารถใช้สัญจรได้ในช่วงฤดูน้ำหลาก ในการนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ข้าราชการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-7-4
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com