Update: 2018-07-04 07:53:58 ชม:(185)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่


 
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. นายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน พร้อมด้วย นายธนิต จ่าภา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายจิรชัย พัฒนพงศา หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหาร การทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ โดยมีนายประดับ กลัดเข็มเพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งรับฟังสภาพสภาพปัญหา ความต้องการโครงการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความมีส่วนร่วมในการศึกษาโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-7-4
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com