Update: 2018-07-05 07:46:52 ชม:(188)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเปิดงาน “12 ปี สืบสาน การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน”


 
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. นายจิรชัย พัฒนพงศา หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเปิดงาน “12 ปี สืบสาน การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งร่วมรับฟังผลสำเร็จของเกษตรกรบนพื้นที่สูงจากการดำเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาที่สูงตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยและพัฒนา โดยมีนายอำพน กิตติพน ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงาน “12 ปี สืบสาน การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” มีการเปิดเวทีเสวนาพาเพลินในหัวข้อ “รับฟัง-แลกเปลี่ยน-เรียนรู้ : เสียงจากผู้นำเกษตรกร” โดยทีมผู้บริหารจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) การบรรยายพิเศษหัวข้อ “แรงบันดาลใจ สร้างสุขให้ชุมชน” จากผู้นำเกษตรกรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการโปสเตอร์จากผู้นำกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสร้างความรู้และแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-7-5
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com