Update: 2018-07-09 02:34:56 ชม:(143)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561


 
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 100 ต้น เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการดำเนินการตามแนวทางโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จัดขึ้นโดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งครั้งต่อไปนั้น จะดำเนินกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 ต้นเช่นกัน ในการนี้ นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ข้าราชการ หน่วยงานราชการ ผู้แทนหน่วยงานและประชาชนจิตอาสา กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารพลับพลา เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-7-9
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com