Update: 2018-07-11 06:44:25 ชม:(222)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561


 
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายวิชัย ชัยเจริญชาติ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกปี และจัดให้มีการประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเทิดทูนและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และหน่วยงานในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ถนนเลียบคลองชลประทาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-7-11
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com