Update: 2018-08-06 10:56:26 ชม:(64)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จฯมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


 

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายสุดชาย พรหมลมลมาศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล พร้อมด้วยนายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จฯมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2561 โดยจะทรงเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งรายการเทรล CM 6 2018 ระยะทาง 21 กิโลเมตร ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดเชียงใหม่จึงจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น
โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-8-6
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com